Nieuws

Goederen beschadigd tijdens transport: wie is verantwoordelijk?

Goederen beschadigd tijdens transport: wie is verantwoordelijk? Er is onderweg iets fout gegaan. Een groot deel van de goederen is beschadigd geraakt en kan niet meer worden geleverd aan de eindklant. Hier kunnen meerdere redenen voor zijn en het is vaak ingewikkeld te bepalen waar de fout nu eigenlijk ligt. Ligt deze bij de eigenaar van het product? Of bij de transporteur? Of de verzekeraar? Meestal wordt dit vastgelegd in de incoterms, echter is er nog vaak sprake van grijze gebieden. Het is immers niet altijd duidelijk waar de schade is ontstaan. Hoe dan ook, het is belangrijk dat de situatie zo goed mogelijk wordt opgelost. Dit gebeurt doorgaans in de vorm van een schadeclaim, wat veel tijd en dus ook geld kost. Stelt u zich eens voor dat het risico, dat er onderweg iets fout gaat, sterk kan worden gereduceerd? Dat de goederen van goede kwaliteit bij de tevreden eindklant arriveren? Er geen ingewikkelde en dure schadeclaims hoeven te worden ingediend?

Compleet inzicht in logistieke keten met de Praxas ketentest

Compleet inzicht in logistieke keten met de Praxas ketentest Om te kunnen bepalen welke oplossing leidt tot het hoogste percentage verspillingsreductie is compleet inzicht in de logistieke keten noodzakelijk. Er bestaat geen vaste formule op basis waarvan we bijvoorbeeld het aantal droogmiddelen in een container bepalen. Er zijn veel externe omstandigheden die impact hebben op hoe een product het transport doorstaat. Denk hierbij aan weersomstandigheden, maar ook de vochtsituatie in de container zelf. Zit er wellicht al vocht in de pallets, of in de containervloer? Zijn de ventilatiegaten open of dicht? In welke temperatuur zijn de goederen geladen? Heeft het transport te maken met verschillende klimaatzones? Hoe is het product verpakt? Kortom, genoeg zaken die invloed hebben op met name de temperatuuromstandigheden van een transport en dus op de kwaliteit van uw product.